Οπτικοακουστικό Αρχείο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τη θέση των κοινωνικών επιστημών σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σχέση με την αγορά εργασίας καθώς και τις διεθνείς διαστάσεις των προβλημάτων που αφορούν τη χρηματοδότηση της έρευνας και την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου στις κοινωνικές επιστήμες. Η διαδικτυακή συζήτηση στην οποία μετείχαν οι Κοσμήτορες Σχολών Κοινωνικών Επιστημών από πέντε πανεπιστήμια και συντόνισε η Πρύτανις του Παντείου, Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Κουλούρη, πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2020. Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχε ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής κ. Γιώργος Παναγής. Στην εισήγησή του αναφέρθηκε α) στην ιστορία, το χαρακτήρα, τους στόχους και τις προοπτικές ανάπτυξης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και στη σχέση της με το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΜΕ-ΠΚ) και β) στα βιβλιομετρικά συστήματα και στη σημασία και τις στρεβλώσεις των βιβλιομετρικών δεικτών που χρησιμοποιούνται διεθνώς στην αποτίμηση της επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή συζήτηση:

https://www.youtube.com/watch?v=1HfjbJtnmos

Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να συζητηθούν τα ευρήματα μιας συγχρονικής έρευνας που έλαβε χώρα στο γενικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής απαγόρευσης μετακινήσεων λόγω της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020). Στην έρευνα υιοθετήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι εξέτασης: (α) των πηγών του στρες που οι συμμετέχοντες βίωναν, (β) του ρόλου της στήριξης από τους συντρόφους/συζύγους και της κοινής αντιμετώπισης της κατάστασης, καθώς και (γ) διερεύνησης της σχέσης μεταξύ ψυχολογικής δυσφορίας και δύο σημαντικών παραγόντων: των προσωπικών αναπαραστάσεων για την πανδημία και των προσδοκιών αυτοαποτελεσματικότητας ως προς την ικανότητα αντιμετώπισης των συνεπειών της γενικής απαγόρευσης μετακινήσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν 502 άτομα, ηλικίας 20-75 ετών (381 γυναίκες, 121 άνδρες). Στην παρουσίαση θα ανακοινωθούν τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας για τις πηγές στρες καθώς και για την αλληλεπίδραση μεταξύ αναπαραστάσεων και αυτοαποτελεσματικότητας ως προς τη σχέση τους με την ψυχολογική δυσφορία. Επίσης, θα συζητηθεί η σημασία τους για την καλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών αντιδράσεων σε καταστάσεις υγειονομικής απειλής αλλά και για την ανάπτυξη πληρέστερων προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης ψυχολογικής παρέμβασης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το Διεπιστημονικό Σεμινάριο

Δεύτερη Εισήγηση

Για την συλλογή των βίντεο της Σχολής μπορείτε να επισκεφθείτε και το κανάλι μας στο YouTube