«Σύγχρονες παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις: Η πρόκληση της συνεργασίας»

Οι εξαρτήσεις είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ποικίλες ψυχολογικές, κοινωνικές και ιατρικές πτυχές. Αποτελεί αναμφίβολα μια κοινωνική πρόκληση που τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Δεν αφορά μόνο τα άτομα που κάνουν κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών αλλά και την οικογένειά τους, τους εργασιακούς/εκπαιδευτικούς χώρους αλλά και ολόκληρη την κοινότητα και κοινωνία μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ