Αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση

Τεράστια είναι η επίδραση των νέων τεχνολογιών, που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Ο τομέας της εκπαίδευσης δεν μπορούσε να μείνει ανέγγιχτος, αφού και αυτός περνά με ταχείς ρυθμούς στην ψηφιακή εποχή. Οι προκλήσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι μεγάλες και τα ερωτήματα που προκύπτουν πολλά σε σχέση με την επίδραση των ψηφιακών μέσων στις γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των χρηστών της γλώσσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ