Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Αγαπητέ επισκέπτη,

Σε καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Σχολή μας ιδρύθηκε το 1984 (ΦΕΚ 156/27-4-1984, τεύχος Α΄) και ξεκίνησε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 1987-88.  Είναι η μοναδική Σχολή στην Ελλάδα που θεραπεύει τέσσερα βασικά επιστημονικά πεδία των Κοινωνικών Επιστημών: Κοινωνιολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτική Επιστήμη και Ψυχολογία. Από 10 μέλη ΔΕΠ και 150 περίπου προπτυχιακούς φοιτητές τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, σήμερα έχει φτάσει να αριθμεί 74 μέλη ΔΕΠ, 11 ΕΔΙΠ, 4 ΕΕΠ, 1 ΕΤΕΠ, 6.213 προπτυχιακούς φοιτητές, 229 μεταπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν σε 4 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 111 Υποψήφιους Διδάκτορες. Επιπλέον, Τμήματα της Σχολής συμμετέχουν σε 1 Διακρατικό, και 3 Διιδρυματικά/Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αυτή τη στιγμή στη Σχολή βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία 15 ερευνητικά εργαστήρια ενώ μέλη της έχουν αναπτύξει αξιόλογες συνεργασίες με δεκάδες Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι κοινωνικές επιστήμες έχουν από τη φύση τους μια ιδιαίτερη δυναμική: είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εμπειρική έρευνα και χαρακτηρίζονται από την προσφορά τους στη βελτίωση της ζωής του ανθρώπου και την πρόοδο της κοινωνίας. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών είναι καταξιωμένη καθώς στηρίζεται σε Τμήματα που κινούνται υψηλά στο ελληνικό ακαδημαϊκό στερέωμα και έχει να επιδείξει αξιόλογο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο. Η διασύνδεση της Σχολής μας με την κοινωνία και ιδιαίτερα την τοπική ήταν εξαρχής ένας βασικός στόχος, με δεδομένο τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί σημαντικές συνεργασίες με δημόσιους φορείς, οργανώσεις και οργανισμούς.  Η Σχολή μας αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Κρήτης ένα ισχυρό πυλώνα που ενισχύει τη φυσιογνωμία και το αποτύπωμά του στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μέλημα μας είναι η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών και η ενίσχυση του ερευνητικού της προφίλ, κάτι που αποδεικνύεται και από τις εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων της Σχολής αλλά και από τις πρόσφατες πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους. Οι καλύτεροι πρεσβευτές της Σχολής μας είναι οι απόφοιτοι των Τμημάτων της, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές τόσο σε ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και σε γνωστά πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοί μας έχουν στελεχώσει, ο καθένας στην ειδικότητά του, μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας της κοινωνίας μας. Αρκετοί μάλιστα από αυτούς έχουν διακριθεί και είναι αυτή τη στιγμή η νέα γενιά ακαδημαϊκών που στελεχώνει Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Όλο το προσωπικό της Σχολής εργάζεται με έναν απίστευτο ενθουσιασμό έχοντας ως στόχο τη διαρκή άνοδο του επιπέδου της διοικητικής λειτουργίας, της διδασκαλίας και της έρευνας. Όραμά μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών μας που θα τους δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην επιτυχή αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών και εργασίας.

 

Γιώργος Παναγής

Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Κοσμήτορας της Σχολής