Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Ανακοινώνεται ότι στις 13-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. θα διενεργηθεί στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διαβάστε την ανακοίνωση