Εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή των Εξωτερικών Μελών. Δείτε τα έγγραφα.

Προκήρυξη εκλογών για τα εσωτερικά μέλη

Πρόσκληση για τα εξωτερικά μέλη