Μεταποιητικές ΜμΕ στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον

Ο ΤΟΜΕΑΣ της μεταποίησης βρίσκεται στο επίκεντρο μιας βαθιάς παραγωγικής μεταβολής σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία έτη, εν μέρει ως συνέπεια της εντατικοποιημένης αξιοποίησης νέων τεχνολογικών συντελεστών, της μεταβολής των σχετικών όρων παραγωγής και της εφαρμογής νέων υποδειγμάτων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ