Μετασχηματίζοντας την Ανώτατη Εκπαίδευση

Παρουσίαση του Βιβλίου του Γιώργου Σταμέλου “Μετασχηματίζοντας την Ανώτατη Εκπαίδευση: Η εκδημοκρατικοποίηση του Πανεπιστημίου και τα όριά της”.

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:.30. Αίθουσα Β126 του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2021/30-11/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Ρέθυμνο.pdf