Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά στην προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη εκλογών ΕΔΙΠ