Πρόσκληση υποβολής προσφορών για είδη φιλοξενίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις ανάγκες της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ