“Αθλητισμός και Κοινωνικές Επιστήμες” Τεύχος 2ο

Το  επιστημονικό περιοδικό Αθλητισμός και Κοινωνικές Επιστήμες είναι ανοικτής πρόσβασης με κριτές και απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του αθλητισμού και της επιστήμης της φυσικής αγωγής. Σκοπός του περιοδικού είναι η διάδοση της έρευνας για τον αθλητισμό και τη  φυσική αγωγή μέσα από κριτικές προσεγγίσεις που ενισχύουν τον διεπιστημονικό διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ ερευνητών από όλους τους κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ