“Δυνατότητες και προκλήσεις της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή”

Ομιλητές:
Κυριακοπούλου Ανθή, Βοηθός έργου, Τμήμα Ε.Ε.Κ. και Δεξιοτήτων, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP).
Σπαντιδάκης Γιάννης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συντονισμός- Σχολιασμός:
Μαραγκάκης Μανούσος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο του Κύκλου Ομιλιών “Το πανεπιστήμιο στην κοινωνία”.