“Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία”

Η δεύτερη συνάντηση του Κύκλου Ομιλιών “Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου, ώρα 19:00, μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Θέμα: «Εν οίκω και εν δήμω: Διαστάσεις έμφυλης και ενδο-οικογενειακής βίας».

Ομιλητές/τριες: Βασιλική Πετούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φύλου του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Σχολιάστρια θα είναι η Άννα Ελευθεριάδου-Γκίκα, Ιατρός, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιδήμαρχος Παιδείας-Κοινωνικής Προστασίας, Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ (Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων) Ρεθύμνου.

Τη συζήτηση θα συντονίσει o Ευάγγελος Καραδήμας, Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Κύκλου Ομιλιών.

Η βία που συνδέεται με έμφυλα χαρακτηριστικά καθώς και εκείνη που εκδηλώνεται σε περιβάλλοντα και σχέσεις που τείνουμε να θεωρούμε ότι χαρακτηρίζονται από οικειότητα, τρυφερότητα και ασφάλεια, δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο. Ωστόσο αναδύθηκε με ιδιαίτερα ανησυχητικό και εκτεταμένο τρόπο τα τελευταία χρόνια, σε συνάρτηση με την πρόσφατη κατάσταση πανδημίας, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.  Στη συγκεκριμένη συνάντηση θα συζητηθούν διαστάσεις των χαρακτηριστικών, της αιτιότητας, της έκτασης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης του φαινομένου ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις διεθνείς και εθνικές προσπάθειες αποτύπωσης και μέτρησής του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη δεύτερη ομιλία του κύκλου μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://zoom.us/j/93464315372?pwd=SWFWTm95ZHR4ZDVyVnJhaHB5UUFydz09