Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Κοινωνιολογίας

Τροποποίηση Πράξης Συγκρότησης Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ