Ανακοίνωση Πρυτανείας – Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test)

Ενημερώνουμε την πανεπιστημιακή κοινότητα ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1866 (7/5/21) ΚΥΑ, και την 42η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (26/4/21), ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) είναι υποχρεωτικός για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. φοιτητές του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου της Ιατρικής Σχολής που παρακολουθούν κλινικές ασκήσεις,

β. φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία,

γ. φοιτητές του πέμπτου και έκτου έτους, καθώς και επί πτυχίω προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου της Ιατρικής Σχολής που πραγματοποιούν κλινική άσκηση,

δ. φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/ Σχολές, που πραγματοποιούν κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία,

ε. μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ που συμμετέχουν στις παραπάνω δραστηριότητες ή σε άλλες δραστηριότητες εντός του Πανεπιστημίου με φυσική παρουσία.

Ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα και έως 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού τεστ υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ ο υπόχρεος οφείλει να έχει μαζί του εκτυπωμένο αντίτυπο του αποτελέσματος.

Για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες δείτε εδώ (Επισυνάπτεται η ΚΥΑ υπ’ αριθμό 1866, 7/5/21) ή στην ιστοσελίδα στου Πανεπιστημίου στο σχετικό σύνδεσμο https://www.uoc.gr/announce/SARS-Cov-2.html.