Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Κοσμήτορα ΣΚΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄111)

Προκήρυξη

α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΣΜ.ΣΚΕ)

β.yd_gia_ekloges_kosmitora_ΣΚΕ

γ.gdpr_eklog_kosmitora_ΣΚΕ