Εκλογή εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Παρακαλώ δείτε το αρχείο που αφορά την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών-υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Εκλογή Φοιτητών