Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προκήρυξη εκλογών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Διευθυντή/Διευθύντριας του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ