Ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ