Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας

Ανακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τριετή θητεία από 1η.09.2021 έως 31η.08.2024.

Απόφαση