«Επιτήρηση και Προσωπικά Δεδομένα στην Πανδημία και μετά»

Τέταρτη Συνάντηση του Κύκλου Ομιλιών “Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία”.  Δευτέρα 21 Mαρτίου, ώρα 19:00, στο Σπίτι του Πολιτισμού 

Θέμα: « Επιτήρηση και Προσωπικά Δεδομένα στην Πανδημία και μετά»

Ομιλητές:   Μηνάς Σαματάς, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου  Κρήτης

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια  στο Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων Πανεπιστήμιου Αιγαίο

Σχολιαστής: Γεώργιος Μαρινάκης, Νομικός,  Δήμαρχος Ρεθύμνης.

Συντονίστρια: Αλεξάνδρα Ζαββού, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Π.Κ.

Περιλήψεις ομιλιών

Η ομιλία του κ. Μ. Σαματά, με υπότιτλο «Βιοπολιτική επιτήρηση και παρακολούθηση στην πανδημία  και μετά», έχει κοινωνικο-πολιτική προσέγγιση. Χρησιμοποιεί τον όρο «βιοπολιτική παρακολούθηση» και για την επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων αποτροπής του COVID-19 και για την παρακολούθηση της προσωπικής ζωής των ατόμων, με  συλλογή κι επεξεργασία ευαίσθητων  προσωπικών δεδομένων υγείας, επικοινωνίας και κοινωνικών επαφών. Το σοβαρό πρόβλημα που τίθεται στις δημοκρατικές χώρες είναι εάν οι μηχανισμοί αυτοί, που αναγκαστικά  περιορίζουν δικαιώματα και ελευθερίες, θα παγιωθούν στη μετα-πανδημική περίοδο, σε ένα πλαίσιο της «κοινωνίας της διακινδύνευσης», του «κορωνο-καπιταλισμού» και της «μετα-δημοκρατίας», όπως συνέβη με τη συνέχιση της  νομοθεσίας και των  μέτρων αντιμετώπισης της τρομοκρατίας μετά την 11/9/2001 μέχρι σήμερα.

Η ομιλία της κ. Λ. Μήτρου, με υπότιτλο «Τα Προσωπικά Δεδομένα στην εποχή του κορωνοϊού» έχει νομική προσέγγιση. Θα  επικεντρωθεί στις νομικές και ρυθμιστικές προεκτάσεις καθώς και στα βιοηθικά διλήμματα που ενδεχομένως αναδύονται μέσα στη νέα πραγματικότητα. Στο νομικό και κοινωνικό πλαίσιο ιδιαίτερα, τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν μια σημαντικότατη πτυχή της κατάστασης που δημιουργεί η πανδημία αφού συχνά, λόγω και έλλειψης  ενημέρωσης, προκύπτουν αμφιλεγόμενα ζητήματα και παρουσιάζονται πολυποίκιλες αντιδράσεις που  συχνά κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις διαδικασίες αντιμετώπισης της νόσου.

Θα ακολουθήσει ο σχολιασμός του κ. Μαρινάκη και συζήτηση με το ακροατήριο.

O Κύκλος Ομιλιών για το ευρύ κοινό «Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία» διοργανώνεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και τα ενταγμένα στο ΚΕΜΕ Ερευνητικά Εργαστήριά της, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και τον Δήμο Ρεθύμνης.