Δελτία Τύπου

Κράτος δικαίου στην Ευρώπη

“Νεολαία και πολιτική”

«Επιτήρηση και Προσωπικά Δεδομένα στην Πανδημία και μετά»

Πανδημία, ψυχική υγεία και διαπροσωπικές σχέσεις νέων

Διεπιστημονικό Σεμινάριο. Εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Αγορά Εργασίας, Εργασιακή Επισφάλεια και Κοινωνική Ευπάθεια

“Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία”

Α΄ κύκλος ομιλιών «Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία»

Συνεργασία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών & ΚΕΜΕ με την Περιφέρεια Κρήτης & το Δήμο Ρεθύμνου