Λειτουργία ιατρείου

Ο Γενικός Ιατρός θα βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου για τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, ώρες 9:30-13:00.